top of page

Listopadowe wypominki za zmarłych

Miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci o zmarłych. Kościół zachęca wiernych
do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań
Pisma Świętego, które mówi, że:
„święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów
uwolnieni”
(2 Mch 12, 46).

„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które
zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak
jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił”
(św. Tomasz z Akwinu).

Pragniemy w modlitwie wypominkowej polecać naszych zmarłych, dziadków,
rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz tych wszystkich, których imiona
przekażecie.

Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami (jeżeli chcesz i nazwiska) zmarłych
są wyłożone na stoliku przy wejściu do Kościoła, można je wypełnić
i przynieść do zakrystii i przekazać księdzu po każdej Mszy Świętej.

Istnieje też możliwość przesyłania
drogą internetową 
imion zmarłych, bliskich Waszemu sercu.

Za polecanych zmarłych, w miesiącu listopadzie, będziemy modlić się Koronką do
Bożego Miłosierdzia po Mszach Świętych, a także w każdą niedzielę listopada przed
Mszami (zobacz kalendarz na stronie parafialnej) 
Pragniemy w ten sposób wypraszać Miłosierdzie Boże dla naszych bliskich,

którzy już odeszli z tego świata. Wypominki są świadectwem naszej wiary w
zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie oraz znakiem więzi
duchowej ze zmarłymi.
Za wszelkie złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać.

Aby zamówić wypominki kliknij tutaj: 

bottom of page