Ogłoszenia 02.07.2022


  • W naszej parafii obecnie posługę pełni ks. Michał Pierzchała. Msze św. będą sprawowane wg. stałego porządku. W związku z tym że od 1 lipca został zamianowany nowy proboszcz - ks. Wiesław Garbacz, który obecnie jest proboszczem PCM Taunton i nadal będzie sprawował tę funkcję do dnia 28 sierpnia, prosimy o wyrozumiałość i pomoc ks. Michałowi w opiece duchowej nad parafią.

  • Niestety wraz z odejściem Księdza Jarosława z urzędu proboszcza parafii, odeszła również Rada Administracyjna Parafii i dlatego do czasu powołania nowej Rady tym bardziej proszę o wszelką pomoc i życzliwość dla księży, którzy będą w lipcu i sierpniu celebrować sakramenty, oraz o modlitwę w int. o światło Ducha Świętego i Bożą pomoc w tym trudnym czasie.

  • Wszelkie sprawy administracyjne będzie można załatwić w czasie specjalnych dyżurów Kancelarii Parafialnej.

Kancelaria będzie czynna w następujących terminach:

- sobota 9 lipca od 11.00-12.00

- wtorek 12 lipca po Mszy św. do godz. 20.00

- środa 13 lipca po Mszy św. do godz. 12.00

- wtorek 19 lipca po Mszy św. do godz. 20.00

- środa 20 lipca po Mszy św. do godz. 12.00

- wtorek 16 sierpnia po Mszy św. do godz. 20.00

- środa 17 sierpnia po Mszy św. do godz. 12.00

- wtorek 23 sierpnia po Mszy św. do godz. 20.00

- środa 24 sierpnia po Mszy św. do godz. 12.00

To jest plan przejściowy funkcjonowania Kancelarii - od września będzie plan stały i Kancelaria będzie czynna częściej. Tymczasem proszę o cierpliwość i zrozumienie. W razie pilnego wezwania do chorego, lub zgłoszenia pogrzebu - można dzwonić do proboszcza na numer 07714675188


  • Zapraszam do zapisywania dzieci na Katechezy przygotowujące do 1 Komunii Świętej - zapisy w Kancelarii Parafialnej

  • Zapraszam do zapisywania młodzieży i dorosłych na katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania - zapisy w Kancelarii Parafialnej

  • Zapraszam do zamawiania Intencji Mszy św. - szczególnie pamiętajmy o rocznicach chrztu, urodzin, zawarcia małżeństwa, rocznicach śmierci. Intencje Mszalne też proszę aby zamawiać osobiście w Kancelarii Parafialnej.

  • Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu dr Jarosławowi Zielińskiemu za dotychczasową posługę w naszej parafii i życzę Bożego Błogosławieństwa tam, gdzie będzie służył Bogu i ludziom.

  • Bardzo dziękuję też Ks. Michałowi Pierzchale za podjęcie się trudu zastępstwa w lipcu i na początku sierpnia - celebrowania sakramentów, głoszenia Bożego Słowa i opieki nad mieniem naszej parafii.

  • Osoby, które do tej pory były zaangażowane w naszej parafii, proszę o dalszą pomoc i otwarte serce. W dniu 28 sierpnia podczas niedzielnych Eucharystii będzie uroczyście i liturgicznie wprowadzony nowy proboszcz w PCM - Parafii p.w. Matki Kościoła w Taunton i wtedy będę mógł całkowicie oddać się na służbę w naszej Parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Swindon. Kiedy będzie moje liturgiczne wprowadzenie - jeszcze nie wiem. Poinformuję jak będzie to ustalone.

Tymczasem proszę o modlitwę, pozdrawiam i błogosławię - ks. Wiesław Garbacz