top of page

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Poświęcenie kościoła słusznie zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Miejsce, bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty, miejsce, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, świątyni Boga zbudowanej z żywych kamieni.

Dnia 22.10.2020 zgromadziliśmy się, aby prosić Boga o uświęcenie tego kościoła. Przynieśliśmy wtedy ze sobą trud naszej pracy i jednocześnie troskę o piękno tej świątyni. To wszystko oddaliśmy Panu Bogu wraz z Ciałem i Krwią Chrystusa.

Każdy z nas jest żywym kamieniem, który poprzez własną świętość buduje Ciało Chrystusowego Kościoła. Każdy spośród nas w tej świątyni zostawił cząstkę samego siebie. Ówczesna Rada Administracyjna dokładała wszelkich starań, by kościół był oddany jak najszybciej do użytku, ale także by mogła odbyć się uroczystość dedykacji (konsekracji) kościoła w trudnym czasie pandemii! Ten fakt sprawił, że jeszcze bardziej ów budynek symbolizuje naszą jedność przed Panem, jest znakiem wspólnoty ludu tworzącego naszą parafię. Tego dnia stanęliśmy w tym miejscu jako dzieci jednego Ojca, by jednym głosem zanosić wspólną modlitwę do Boga i oddawać mu cześć w liturgii.

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, przystąpiliśmy do świętych obrzędów poświęcenia kościoła, aby ów budynek stał się pełnym znakiem Chrystusa i Domem Boga. Uroczystej liturgii przewodniczył Wikariusz Delegat dla Polaków w Anglii i Walii ks. Prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami. To Ksiądz Rektor nas wspierał, aby wspólnota ludu Bożego naszej parafii posiadała własny kościół, byśmy mogli wydawać dojrzałe owoce pracy duchowej i materialnej, której znakiem jest m.in. ten kościół.bottom of page