KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Poświęcenie kościoła słusznie zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Miejsce, bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty, miejsce, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, świątyni Boga zbudowanej z żywych kamieni.

Dnia 22.10.2020 zgromadziliśmy się, aby prosić Boga o uświęcenie tego kościoła. Przynieśliśmy wtedy ze sobą trud naszej pracy i jednocześnie troskę o piękno tej świątyni. To wszystko oddaliśmy Panu Bogu wraz z Ciałem i Krwią Chrystusa.

Każdy z nas jest żywym kamieniem, który poprzez własną świętość buduje Ciało Chrystusowego Kościoła. Każdy spośród nas w tej świątyni zostawił cząstkę samego siebie. Ówczesna Rada Administracyjna dokładała wszelkich starań, by kościół był oddany jak najszybciej do użytku, ale także by mogła odbyć się uroczystość dedykacji (konsekracji) kościoła w trudnym czasie pandemii! Ten fakt sprawił, że jeszcze bardziej ów budynek symbolizuje naszą jedność przed Panem, jest znakiem wspólnoty ludu tworzącego naszą parafię. Tego dnia stanęliśmy w tym miejscu jako dzieci jednego Ojca, by jednym głosem zanosić wspólną modlitwę do Boga i oddawać mu cześć w liturgii.

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, przystąpiliśmy do świętych obrzędów poświęcenia kościoła, aby ów budynek stał się pełnym znakiem Chrystusa i Domem Boga. Uroczystej liturgii przewodniczył Wikariusz Delegat dla Polaków w Anglii i Walii ks. Prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami. To Ksiądz Rektor nas wspierał, aby wspólnota ludu Bożego naszej parafii posiadała własny kościół, byśmy mogli wydawać dojrzałe owoce pracy duchowej i materialnej, której znakiem jest m.in. ten kościół.