top of page

Konkurs na tradycyjną szopkę bożonarodzeniową

Zapraszamy wszystkich chętne dzieci wraz z rodzicami do udziału w KONKURSIE RODZINNYM NA TRADYCYJNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.


REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO NA TRADYCYJNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ


Cele konkursu:

  • Kultywowanie tradycji wykonywania szopek;

  • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa;

  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży, a także dorosłych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.


Temat konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Oceniane będą także: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.


Organizator konkursu:

Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej w Swindon

Polska Parafia p.w. św. Jana Pawła II w Swindon


Zasady konkursu:

Szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina.

Szopka bożonarodzeniowa nie powinna przekraczać wymiarów 1m na 1m.

Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię i nazwisko, szkoła, numer telefonu rodzica lub opiekuna).

Gotowe prace dzieci przynoszą do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Konopnickiej w Swindon lub do Polskiego Kościoła w Swindon do 19 grudnia włącznie.

Komisja konkursowa przygotuje wystawę szopek bożonarodzeniowych i dokona oceny prac w dniu 20 grudnia 2021.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 grudnia 2021 podczas pasterki dla dzieci o godzinie 21.00.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom.

Biorąc udział w konkursie rodzice i opiekunowie wyrażają automatycznie zgodę na opublikowanie listy uczestników i laureatów konkursu.Comments


bottom of page