top of page

Wprowadzenie relikwii świętego Jana Pawła II 28 stycznia 2017

W sobotę 28 stycznia br. odbyła się w naszej parafii uroczystość wniesienia relikwii Św. Jana Pawła II. Miała ona miejsce podczas Mszy Św. Koncelebrowanej o godzinie 18.00. Przewodniczył jej Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Prałat Stefan Wylężęk. W koncelebrze udział wzięli księża pracujący w Wielkiej Brytanii oraz goście z Polski. Obecni byli:

 • ks. dr Krzysztof Tyliszczak

 • ks. dr Marek Gałuszka

 • ks. Krzysztof Pająk

 • ks. dr Jarosław Zieliński

 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

 • ks. dr kan. Stanisław Łabuda

 • ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

 • ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz

 • ks. Dziekan Piotr Stańczak

 • ks. Andrzej Neblik

 • ks. Sylwester Brzozowski

 • ks. Zbyszek Zybała

 • ks. Proboszcz dr Jarosław Kozak

Relikwie Św. Jana Pawła II dotarły do naszej parafii dzięki staraniom ks. Prałata Stefana Wylężka. Materią tych relikwii jest kropla krwi Św. Jana Pawła II. Podczas sprawowania liturgii Ewangelię odczytał ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz. Słowa homilii wygłosił natomiast, ks. Prałat Stefan Wylężęk. Myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z Pisma Św. „ Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Refleksja nad nimi była oparta na nauczaniu św. Jana Pawła II i świadectwie jego życia. Zwłaszcza jego ostatnich chwil, gdy szczególnie doświadczał fizycznego cierpienia i niemocy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele organizacji parafialnych oraz organizacji związanych z Domem Polskim. Byli między innymi: Harcerze, przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz Polskiej Szkoły Sobotniej. Na zakończenie uroczystości odmówiona została Litania do św. Jana Pawła II. Poświęcony został także obraz Św. Jana Pawła II, który, przywieźli z Polski nasi parafianie. Został on umieszczony razem z relikwiarzem w kaplicy. Szczególnym momentem dla wszystkich uczestników liturgii było ucałowanie relikwii św. Jan Pawła II.


Zdjęcia: Zbyszek Romanbottom of page