Kongres Nowej Ewangelizacji w Swindon (15-17 września 2017) to nie sympozja, a raczej nie tylko sympozja, a doświadczenie wiary w naszym dzisiaj.

Wątkiem kluczowym będzie wizja Kościoła - czy jesteśmy enklawą, czy może jesteśmy w stanie wnikać w rzeczywistość, w której żyjemy. Chcemy dzielić się doświadczeniem trwania we wspólnocie na słuchaniu Słowa i Modlitwie.